O HIERARCHII NA WYSPIE THANEDD

Akademia Czarodziejów oraz Kapituła kodowo nie jest gildią, lecz mimo to, wszystkich nas obowiązują pewne zasady i hierarchia podobna, jak w każdej innej gildii. W skrypcie tym postaram się przybliżyć ową hierarchię, znaczenie tytułów oraz prawa i obowiązki czarodziejów je posiadających.

Zatem od początku:

Nowicjusze - to wszyscy kandydaci ubiegający się o wstąpienie do Akademii. Każda istota, której podanie zostanie przyjęte otrzymuje ten tytuł i od tej pory ubiegać się powinna o przychylność innych uczniów, kapituły i/lub rektoratu. Ponadto, nowicjusze, którzy nie mieli okazji poznać języka Magii muszą znaleźć swego opiekuna (wśród uczniów lub wyżej) oraz wypełniać powierzone przez rektorat Akademii zadanie o charakterze rozplanowywania nowych terenów, obiektów oraz wszelkich innych spraw, w tym przedstawiania własnych koncepcji, projektów oraz pomysłów. Przeważnie jednak ta ranga nie jest używana, a młody czarodziej zwykle ma możliwość automatycznego awansu na rangę nastepną, czyli na adepta.

Adepci Akademii - adeptowi zostają już udostępnione źródła do sekretów Magii oraz wszelkie pomoce pomagające posiąść ów język. Wypełnia powierzone mu przez rektorat zadanie/zadania. Od tego poziomu obowiązuje absolutny zakaz przebywania między śmiertelnikami. Nie opuszczają zatem adepci Akademii, a także nie udzielają się w głosowaniach, ani nie wypowiadają publicznie w imieniu Czarodziejów.

Uczniowie Akademii - z zewnątrz dzielą się na trzy poziomy: młodszy uczeń, uczeń oraz starszy uczeń. Każdy z nich jest już prawowitym czarodziejem i podlega wszystkim prawom, obowiązkom i przywilejom czarodziejów. O ile na adepta można czasem spojrzeć przychylnym wzrokiem biorąc pod uwagę fakt, że jest nowy - tak jako uczeń obowiązuje go już pełny rygor i ponosi on wszelkie konsekwencje za wykroczenia, z karą śmierci (tj. skasowaniem konta i zablokowaniem wstępu) włącznie. Tak, jak niżej postawieni czarodzieje - uczniowie podejmują zlecone zadania przez rektorat. Dopiero od poziomu "ucznia" czarodziej taki może opuszczać Akademię i przebywać wśród innych śmiertelników.